Уроци по английски език
Движение, посоки – Movement, Directions Дума (Български) Превод (Английски) падам to fall пътешествам to travel вървя to go пътувам to take a trip оставам to stay обръщам to turn пътуване a trip надясно to the right наляво to the left далече far направо straight ahead качвам се to go up […]

Движение, посоки – Movement, DirectionsВреме 2 – Time 2 Дума (Български) Превод (Английски) август August април April вторник Tuesday декември December есен fall зима winter лято summer май May март March неделя Sunday ноември November октомври October петък Friday понеделник Monday пролет spring септември September сряда Wednesday събота Saturday февруари February четвъртък Thursday юли […]

Време 2 – Time 2


Време 1 – Time 1 Дума (Български)   Превод (Английски)   Какъв ден сме днес? What day is it? Колко е часът? What time is it? Нова Година New Year Откога? Since when? Сега е обяд. It is noon. Средните векове Middle Ages без петнадесет quarter to … близко бъдеще […]

Време 1 – Time 1