Инструменти

Инструменти


Устройство, видове, начин на използване и характерни приложения Нивелирът, служил вярно на десетки поколения, си има своите недостатъци. Например, за да се направи равна една голяма площ, е необходим много дълъг нивелир, какъвто просто няма. Майсторите избягват това с използването на мастари, а при поставянето на плочки – и на […]

Лазерни нивелири


Неотменна част от строителството на нови сгради е прокарването на инсталациите – ВиК, отоплителна, електрическа, комуникационна, охранителна. Всички те изискват пробиване на отвори в стените, оформяне на канали и на места за монтаж на елементите (радиатори, бойлери, ел. табла, розетки, разклонителни кутии и т.н.). При ремонт на сгради същите дейности […]

Професионални перфоратори и къртачи