Икономика


Златна треска обхваща централните банки на развиващите се страни Централните банки на много от развиващите се държави в света са увеличили своите злати резерви през тази година, след като страховете около дълговата криза в Европа и за възстановяването на икономиката възродиха интереса към ценния метал.

Инвестирайте в злато


Недялко Чандъров, председател на УС и главен изпълнителен директор на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД Г-н Чандъров, как се развива пазарът на застраховките автокаско? Смятате ли, че ще продължи тенденцията за намаляване на тарифите? – Динамиката на пазара е зависима от общата икономическа обстановка. Заради кризата все по-малко се купуват нови автомобили, […]

Какво да гледаме при сключване на “Каско”В условията на пазарна икономика  банките  са юридически и икономически  обособени лица, които в своята дейност се ръководят единствено и само от интересите си, които се изразяват единствено в повишаване на рентабилността  и осигуряване на ликвидността им. В случаите, когато поемат по-голям риск, банковите институции се позовават и изхождат главно […]

Анализ на банковата ликвидност


А/ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СЧЕТОВОДСТВОТО 1.Целта на настоящата разработка е да се създадат необходимите условия за осигуряването на единен подход към организацията и осъществяването на счетоводството въз основа на обхвата и съдържанието на действащото счетоводно законодателство.

Счетоводна политикаВъведение Международната федерация на счетоводителите (МфС) вярва, че поради националните различия в култура, език, законодателни и социални системи, задачата за изготвяне на подробни професионално етични норми е предимно задача на самите организации, членки във всяка държава и че те също носят отговорността за прилагането и налагането на тези норми.

Етичен кодекс на професионалните счетоводители


Манифестирането е елемент от обмитяването и може да предхожда декларирането. Извършва се в случаите, когато стоките остават в складовете под митнически контрол или места определени от митническата администрация .

Манифестирането като елемент на обмитяването