Разделно хранене


zonedietrecipesРазделно хранене, внедрено редом с постепенното прочистване на тялото от ненужните вещества – това е път за завръщане на тялото към живот. Храносмилането, като сложен биохимичен процес, при отделното хранене се извършва в храносмилателната система в чисти- условия и с най-малко количество изразходвани природни храносмилателни реактиви – хормони, ферменти, стомашен, сок. Известно е, Че 50% от био енергията на организма се изразходва от зрението, а другите 50% – за цялата останала жизнена дейност. Именно тези 50% трябва да се научим правилно да ги използваме. При задръстване на тялото с ненужни вещества 40% (от 50%) се изразходват от храносмилането и за обезвреждане на хранителните токсини – за тъй наречената вътрешна екология“, а останалите десет процента са и за движение и за разум, и за борба със стресовете, и за победно шествие сред милиардите микроби. И все пак, откъде  е най-добре да се вземат резервите за подобряване на здравето?

Да помислим логически

И веднага ще ни стане ясно. Трябва да се намалят разходите за храносмилане и по възможност да се изключи хранителната и лекарствената интоксикация. По този начин се освобождава огромно количество биологическа енергия. Всички пречистени системи започват да функционират по-малко пречки и да участвуват значително по-добре в осигуряването на организма с жизненост. Затова аз предлагам пречистването на човешкото тяло да става чрез отделното хранене. Опитът показа, че такъв подход осигурява най-вероятна чистота на тялото – вътрешна екология“. Нека си спомним думите на великия учен В. И. Вернадски: „Нито един вид не може да живее сред създадените от него отпадъци“. А ние се опитваме да живеем с концентриран лекарствен допинг.

Отделното хранене предвижда отделяне на белтъчното меню от въглехидратното – с интервал от 2 часа. Обикновено това може да са и 4, и 6, а понякога и повече. Храносмилателната система е сложен химически комбинат с няколко „цеха“ уста и хранопровод, стомах, дванадесетопръстник, тънки черва, дебело черво.

Всеки „цех“ обработва храната с реактиви, присъщи само нему. Всеки „цех“ има своя химическа среда и е отделен от другите с чувствителни клапи „затваряща арматура“. Смесването на храната посредством безгрижното кулинарно изкуство пречи за постепенното й смилане, пречи на дейността на клапите. Създава се ситуация, при която се смесват химическите реактиви в отделните сектори на храносмилателната система и се променя лигавицата на стомаха, на дванадесетопръстника, на тънките черва. Несмляната храна задръства дебелото черво и е причина за изхвърлянето на хранителни буци в обратна посока. Осуетяването на дейността на кланите и смесването на храната е най-страшният бич за здравето на човека. Под натиска на смесената храна в дванадесетопръстника става възпаление на панкреатичните и жлъчни канали. Така възникват гастро ентерологичните заболявания и много други болести, като следствие на чревна интоксикация.

Вижте още от хранене

Съдържание: