Ламинат


Вижте още: Полагане на ламинат : видео

Един от първите въпроси, които трябва да се решат в проекта за довършителните работи, е какво да бъде подовото покритие. И тъй като разнообразието на пазара е много голямо, в тази статия ще ви обърнем внимание на достойнствата на един сравнително нов продукт – ламинирани подови покрития, възникнали в средата на 80-те години на миналия век в Швеция. Може би ще е интересно за вас да разберете повече за тях, защото за краткото време до днес, благодарение на доказаните си качества, те заемат повече от 10% от пазара на подови покрития в целия свят.

Тъй като често ламинираните подови покрития са наричани за по-кратко ламинати или ламинирани паркети, още в началото искаме да направим едно терминологично уточнение. Наименованието ламинат е кратко, но в случая – неточно, защото ламинирането е нанасяне върху повърхност на пластмасов филм, като на тази операция могат да се подложат различни материали – от хартия или картон до ПДЧ (плочи от дървесни частици) и дори стоманени листове. Другото устойчиво навлезло словосъчетание – ламиниран паркет, е още по-неудачно, тъй като този продукт не е паркет (в неговата структура не присъства масивна дървесина), освен това паркетът не се ламинира, а се покрива с различни лакове. Ето защо, най-точно би било да се казва ламинирано подово покритие. Въпреки това, за краткост в текста ще използваме и другите две наименования. Особености на продукта Ламинатът се предлага във вид на тънки листове с дебелина 7-11мм, дължина 1000-1400мм и ширина около 200мм, които в краищата си завършват с жлебове и вдлъбнатини за свързване помежду си. Размерите при различните производители и серии могат да варират около посочените граници. Освен в правоъгълна форма, плочите ламинат се срещат и в квадратна, с големина 380х380мм или 190х190мм. Лицевата страна може да имитира разцветките и рисунъка на десетки видове дървесина (и не само тях, а и други материали), откъдето произтича външното сходство с паркета. Що се отнася до структурата на материала, тя не е хомогенна, а – сложна, четирислойна. Ролята на повърхностно защитно покритие играе специален високоустойчив филм от меламинови или акрилни смоли, нанасянето на които е наречено “ламиниране” и оттук произлиза наименованието на изделието. Това покритие може да е еднослойно или многослойно. Функцията му е да предпазва продукта от външни вредни въздействия, като механично триене, влага, слънчеви лъчи, замърсявания и химически активни вещества. Ето защо, от него до голяма степен зависят качеството и цената на ламинираното подово покритие. Следващият слой е декоративен и представлява специално обработена и импрегнирана целулоза или мебелно фолио, имитиращи по цвят и шарки различни видове дървесина или други материали, например елмаз, пясък, графит, камък, шахматни клетки и други. Основният носещ слой на ламинираните подови покрития е от ПДЧ или HDF (плочи от дървесни влакна с висока плътност). Главните качества на тези материали са здравина, трайност, устойчивост на геометрическите им параметри и способност да се противопоставят на влагата. Сродният на HDF продукт MDF (отново плочи от дървесни влакна, но със средна плътност) не се използва като основа за плочките на ламинираните подови покрития, тъй като не е толкова устойчив. И накрая четвъртият, най-долен пласт от структурата на разглеждания продукт, представлява необработен или импрегниран със смоли целулозен лист, полимерно фолио или друг подобен материал. Неговото предназначение е да защитава основния, най-дебел слой от ПДЧ или HDF от въздействие на влага и по този начин да осигурява стабилни размери на плочите. Днес най-често използваните технологии за производство на ламинирани подове са HPL (High Pressure Laminate) – метод на ламиниране чрез високо налягане и DPL (Direct Pressure Laminate) – метод на директно ламиниране. Методът на ламиниране при високо налягане води до получаването на така наречения композитен ламинат, който се характеризира с няколкослойно защитнодекоративно покритие, импрегнирано с високоустойчиви смоли. Най-отгоре обикновено има защитен слой от алуминиеви окиси или корунд (кристален Al2O3). Именно той понася основното натоварване от триене, замърсяване, слънчева светлина и други негативни въздействия. Под защитните слоеве са декоративните, които придават на подовото покритие вида на желания материал. Базовият слой е под декоративния и отговаря за удароустойчивостта на продукта. Всички тези пластове се свързват помежду си под въздействие на висока температура и налягане. В резултат се получава композитен слоест материал с дебелина от 0.5 до 0.9мм. След това полученият вече композитен елемент се пресова върху основата от ПДЧ или HDF и защитната подложка. Може би е важно да знаете, че качеството на продукта, а оттам и гаранциите на производителите, зависят от дебелината на връхния защитнодекоративен слой, а не от общата дебелина на плочката. При метода на директното ламиниране, всички съставни слоеве на продукта (защитен, декоративен, основен и подложка), се подават едновременно на пресоване. Друга разлика, в сравнение с предходния метод, е , че тук защитният филм е еднослоен и съответно по-тънък – от 0.2 до 0.4мм. Основата и подложката не се различават от тези на композитното ламинирано подово покритие.

Съдържание: