Циклене на паркет


Това е процедура, която възвръща блясъка на паркета и го прави като нов. Но какво трябва да знаем за нея? Преди да започнете цикленето, внимателно отстранете праха, мръсотията и всякакви остатъци по пода. „Заковете“ всички пирони,които може да са изпъкнали от пода или от первазите,за да не повредят машината за циклене.

Новата дървена настилка се цикли два пъти, но при необходимост може и три. След второто или третото циклене, подът може да се полира с телена четка, с помощта на машина. Телената четка не бива да се използва върху нелакирани дъбови подови настилки, защото дори и най-незначителните частици, които биха останали от нея в дървото, по-късно могат да станат причина за появата на петна.
Когато се циклят дюшемета, където всички частици са паралелни едни с други, шлайфането може да става по посока на строежа на частиците. Ако повърхността на пода е изцяло неравна, първото циклене трябва да се извърши с едрозърнеста шкурка, под ъгъл 45 градуса, по посока на частиците. По този начин ще се отстранят всички неравности причинени от незначителната разлика в дебелината на дъските или от основата върху, която се намират. Когато се цикли паркет – рибена кост, фигурални пана и т.н., е необходимо да се пресичат частиците на много части, които имат различна посока. В такива случаи първото циклене трябва да се извършва по диагонал от единия до другия край на стаята. Второто – от оставащия ъгъл към противоположния му по диагонал край, а последното циклене се прави приблизително под 45 градуса както първото циклене (от едната стена към отсрещната). Всяко следващо циклене се прави, за да се отстранят дълбоките драскотини, оставени от предходното. За последното циклене трябва да се използва фина шкурка. Въпреки видът на пода, който се цикли, е необходимо да се използва машина за ъгли и труднодостъпни места след всяко циклене, за да се изци-клят местата, които са пропуснати (например краища, ъгли, места около радиатори). Труднодостъпните места най-често се циклят на ръка или с ъглошлайф. Преди да е завършено цикленето е необходимо пода да се огледа внимателно, за да се види дали всички петна и забележими драскотини са отстранени, и дали повърхността е достатъчно гладка.