Oсветление


Добре осветеното работно или жилищно помещение е предпоставка за по-висока производителност и добро настроение. Естественото осветление има едно основно преимущество – то не изисква допълнителни средства.

В този материал ще ви запознаем с две модерни решения, които ни предлага съвременната индустрия. Освен че е напълно безплатно, естественото осветление в сградите води до реализиране и на значителни енергийни икономии. В продължение на много години, нежеланието да се приемат явните му предимства е причина за появата на различни аномалии. Недостатъчното количество дневна светлина, “злоупотребяването” с изкуствено осветление способства за появата на енергиен дисбаланс, особено през летните месеци от годината. Тогава възниква естествената необходимост от охлаждане на работните и жилищни помещения. Освен че консумират електрическа енергия, осветителните тела отделят и топлина. Така електрическата инсталация в сградата допълнително се натоварва, при това и от климатичната инсталация, която трябва да работи непрекъснато, за да осигури охлаждането в помещенията, допълнително загрети от изкуствени осветителни източници. През последните няколко години станахме свидетели на няколко енергийни кризи, които парализираха работата в мегаполиси като Ню Йорк и Токио. За да не се претоварва енергийната система, а и за осигуряване на алтернативни източници на енергия, хората все повече се стремят да усвояват и разработват вече не просто модерните, а необходими възобновяеми енергийни източници – ВЕИ.
Често наличните прозорци в помещенията не могат да осигурят достатъчно осветление. При съвременното масово строителство на високи сгради, разположени близо една до друга, дори и панорамните прозорци с големи размери в по-ниските етажи не могат да осигурят достъпа на достатъчно дневна светлина. Едно от възможните решения в подобни случаи е светлината да прониква отгоре – директно от слънцето, без да се поглъща и намалява от обкръжаващите сгради и конструкции.
И така, сега ще ви представим две модерни решения за осигуряване на естествено осветление както в помещенията, така и в подземните етажи на сградата.

Покривни куполи и ленти за осветление

Покривните куполи и ленти за осветление отдавна са се доказали като ефективно средство за естествено осветление на подпокривни помещения с плосък покрив. Освен че осветяват безплатно вътрешните пространства, при необходимост могат да бъдат използвани и за проветряване или димоотвеждане в случай на пожар. По правило разходите по вграждането им, само от икономията на електроенергия за осветление, се откупува едва за няколко години.
Производителите на осветителни куполи могат да ви предложат различни варианти и модели – с различно отваряне, остъкление, форма и цвят. Материалите, които се използват за изработването им, са акрил, поликарбонат или РЕТ. Покривните куполи се монтират върху специални постаменти с различни форма и профил, съобразени с конкретното приложение.
Осветителните ленти представляват поликарбонатни листове, които са подходящи за архитектурно и таванско осветление на големи вътрешни пространства. Листовете се нареждат и закрепят върху специални профили. Подобни конструкции намират приложение предимно в индустриалната сфера, но се вписват естетично и в жилищни и административни сгради, особено когато са с оцветена повърхност.
Ако сте решили да използвате този модерен и ефективен начин за осигуряване на естествено осветление, трябва да знаете обаче и някои подробности. Изборът ви трябва да е насочен не само към формата и цвета на куполите и лентите, но и съобразен с предназначението и големината на помещението, където ще се монтират. Всеки специалист в тази област ще ви посочи няколко параметъра, на които трябва да се обърне специално внимание.

Съдържание: