Почистване на PVC дограма


Срокът на експлоатация, който производители на PVC дограма дават за своите продукти, е средно около 30 години. Ако искате вашата дограма да бъде здрава и да изпълнява предназначението си успешно през целия този период, трябва да спазвате

някои основни правила

PVC дограмата изисква минимална поддръжка. Тя не се нуждае от боядисване и третиране със специални препарати. Необходимо е да я почиствате веднъж месечно, а подвижните детайли в нея – два пъти годишно. Почистването става с мека кърпа и неутрален сапун. След като приключите, измийте дограмата обилно с вода, за да не остане сапун по нея. Движещите се елементи на дограмата (обкови) е необходимо да бъдат почиствани два пъти годишно с неабразивни и без съдържание на киселина препарати, които биха повредили нейната повърхност.

Гумените уплътнения от външната страна на дограмата трябва да се почистват два пъти годишно със специални смазващи препаратиНа пазара се предлага специален препарат, който позволява да се ремонтира наранената при транспорт или монтаж PVC дограма. Неговата употреба спестява разходи и време, свързани с подменянето на дограмата с нова.

 

www.vestnikreklama.bg