Врати


Вижте още: Монтаж на врати : видео

Качествените и подходящи материали, правилните конструктивни решения и привлекателният вид са еднакво важни за вратите. Ще разгледаме най-често използваните материали за производство на врати – техните свойства и качествата, които придават на продукта. Знаете, че в зависимост от предназначението им, вратите трябва да отговарят на различни изисквания. Кой материал е най-удачен във всеки конкретен случай? Отговор ще намерите тук.

Тъй като предназначението на вратите е да осъществяват връзката между улицата/двора и сградата, а също и между отделните помещения, те играят изключително важна функционална роля и са от съществено значение за архитектурното оформление на фасадата и интериора. Съществува огромно разнообразие от врати в зависимост от размерите, конструкцията, дизайна, разположението, механизмите на отваряне и затваряне, материалите, от които са изпълнени и т.н. Върху тези характеристики влияят редица фактори, като функционалното предназначение на сградата и на отделните помещения, особените технически изисквания към помещенията, интензивността на потока от хора, които преминават, архитектурния стил на сградата и на помещенията, средствата, които могат да бъдат вложени и специалните предпочитания на възложителите на проекта. Основните съставни части на вратите са останали практически неизменени в продължение на столетия. В съвременните условия, обаче, те могат да се усъвършенстват конструктивно и да се изпълнят от нови материали, с използване на последните модерни технологии в тази област, което позволява от една страна да се получат по-добри технически и функционални характеристики, а от друга – да се постигнат неограничени възможности в художественото оформление и дизайна на вратите. Ако в миналото за производство на врати са се използвали основно дървесина и обикновено стъкло, днес нещата са значително променени.
Съдържание: