Перална машина с тоалетна


 

 

 Водата, която се използва за дрехите се съхранява, като може да се използва по-късно за промиване на тоалетната. С нея Вие пестите вода и пространство.

 посетете сайта