Какви са препоръчителни разстояния между санитарните уреди


sanitaria
При използване на вградени в стената конструкции за монтаж на тоалетно седало или биде, дълбочината на конзолните (окачените) седала или бидета е по-малко – около 55см, но за сметка на това трябва да предвидите около 20см за дълбочината на вградената конструкция.