Бойлерът – какъв да изберем?


boiler.jpgВсе по-често и домакинствата и фирмите, търсещи икономии на електроенергия и съответно – на средства, прибягват до алтернативни източници за затопляне на водата.

Бойлерите се състоят от водосъдържател, електронагревателен елемент и терморегулатор. Могат да бъдат със или без топлинна изолация, с различна вместимост и мощност. Според налягането, за което са предназначени, се разделят на бойлери под налягане (затворени), бойлери без налягане (отворени), бойлери със свободно изтичане и бойлери с допълнителен резервоар, който поема разширението на водата. Всички бойлери са предназначени за нагряване на вода до температура, по-ниска от температурата на кипене.

Нагревателите за течаща вода са автоматични уреди за загряване на преминаващата през тях вода. Монтират се към водопроводната мрежа, а включването и изключването им от електрическата мрежа се осъществяват автоматично при пускане и при спиране на водата или чрез прекъсвач.

На пазара има голямо разнообразие от комбинирани бойлери, при които освен класически електрически нагреватели има вградени един или два топлобменника (серпантини). Те се включват към инсталации, ползващи алтернативни източници на енергия – термопомпа, слънчев колектор през лятото, локална отоплителна инсталация през зимата. Така най-скъпата енергия – електричеството се използва, само когато алтернативният енергоизточник не е достатъчен за осигуряване на

желаната температура на водата

Чрез подходящо свързване, при моделите бойлери с две серпантини през цялата година може да се използва електричество за затопляне на водата (едната може да се свърже към слънчевия колектор, а втората към термопомпа или локална парна инсталация). Бойлерите с вградени топлообменници се предлагат с капацитет от 80 до 1000 литра за окачване на стена.

Енергоспестяващите бойлери се изработват с неръждаем или емайлиран водосъдържател. При първите се прилага принципа на течното емайлиране. Малко известно е, че емайлът, за разлика от всички други покрития, не задържа котлен камък и качеството му не се променя 15 години. Допълнителна експлоатационна надеждност се осигурява с магнезиевите аноди, които не допускат корозиране.

Бойлерите с неръждаем водосъдържател са с дълъг живот, защото при производството им се влага киселинно устойчива високолегирана стомана. Това гарантира безупречна хигиена и запазване на питейните качества на водата. Комбинираните бойлери са оборудвани с иновативна гофрирана серпантина и постигат по-добър топлообмен в сравнение с обикновените тръбни серпантини.

Източник  vestnikreklama.bg